Bẫy tình của mẹ thằng bạn

Thằng bạn rủ về nhà chơi không ngờ được chơi mẹ nó. Đó là một người đàn bà góa chồng nhưng rất đẹp và dâm. Thấy bạn của con trai đến nhà thì ăn mặc hở hang rồi liên tục khiêu dâm gạ gẫm… Cậu trai trẻ lao vào phang mẹ bạn như con thiêu thân mà không biết đó là một cạm bẫy…