Chồng ngủ say vợ bị dập như máy

Chồng ngủ say vợ bị dập như máy. Ông chồng tội nghiệp rủ bạn về nhậu rồi say xỉn. Vợ thì bị chúng nó đụ như máy ngay bên cạnh mà không biết…