Chuốc say rồi hưởng nữ trưởng phòng xinh đẹp

    Đi kí hợp đồng cùng nữ trưởng phòng xinh đẹp, 3 cậu nhân viên đẹp trai gặp may. Sau khi chuốc cho nữ trưởng phòng say mềm, cả 3 đưa về khách sạn và bắt đầu hưởng cơ thể ngọc ngà của gái 1 con.