Cô giáo dạy thế này thì trò chịu sao nổi?

Cô giáo dạy thế này thì trò chịu sao nổi? Cô dạy học kiểu j mà mút cu học trò chùn chụt rồi nó địt cho xuất tinh nhoe nhoét lên mặt…