Đưa bạn say rượu về nhà chén luôn cô vợ đẹp

Đưa bạn say rượu về nhà chén luôn cô vợ đẹp. Phang vợ đồng nghiệp chưa bao giờ sướng đến thế. Hai thằng thay nhau chơi mà nước cứ chảy ra không ngừng. Có lẽ cô ả phải cần 3,4 người đụ mới đủ làm cô ta thỏa mãn…