Gả vợ cho sếp

Chồng ốm đau thiếu tiền phẫu thuật. Hai vợ chồng bàn nhau gả vợ cho sếp để lấy được số tiền lớn. Nhìn cô vợ đẹp bị sếp đụ trước mặt, ông chồng cắn răng đau đớn nuốt nước mắt vào trong…