Muốn chịch em này phải có 30.000 đô

Muốn chịch em này phải có 30.000 đô. Đó là cái giá của em gái gọi cao cấp siêu vip. Các em có giá từ 18.000 đến 30.000 đô la cho một lần sung sướng ( phọt )