Nhờ vợ chăm thày giáo cũ bị thày chén

    Nhờ vợ chăm thày giáo cũ bị thày chén. Thày giáo giả vờ bị liệt để hưởng vợ cậu học trò cũ rất xinh đẹp nhưng cô đơn…